Nieuws voor Ondernemers - Welke hulp kan ik krijgen ten tijde van de Coronacrisis

De coronacrisis heeft ons allemaal flink in de greep.  Naast alle impact die het virus heeft op ons dagelijks leven willen we vooral ook aandacht geven als de financiele gevolgen voor jou als ondernemer. Je omzetten lopen hard terug en wanneer neem je het besluit om je winkel te sluiten?  We weten allemaal dat stilstand, achteruitgang betekent. Maar soms heb je geen keuze. Om te voorkomen dat mensen in geldproblemen komen, heeft het Rijk al de nodige maatregelen afgekondigd voor o.a. ondernemers.

Gemeentelijke Heffingen & Belastingen - Wat is er al geregeld

De gemeente Harderwijk heeft inmiddels ook gekeken wat zij kan betekenen op het gebied van gemeentelijke belastingen en heffingen. Hieronder de belangrijkste informatie: 

Voor de publliekrechtelijke vorderingen (gemeentelijk belastingen) is in onderstaand overzicht te zien welke maatregelen er zijn genomen.

 1. Indien mensen en/of bedrijven moeten betalen aan de gemeente, dan worden deze aanslagen niet verzonden voor 31 augustus 2020;
 2. Indien mensen en/of bedrijven recht hebben op teruggaven van de gemeente, dan zullen deze zo spoedig mogelijk worden uitbetaald;
 3. Dwanginvorderingen worden stopgezet tot 31 augustus 2020. Je hoeft dus geen uitstel aan te vragen. Als jouw aanslag eerder vervalt kun je de aanslag zonder kosten tot 31 augustus 2020 betalen;
 4. Boeterente wordt tot 31 augustus 2020 niet in rekening gebracht (dit zijn 75 dagen).
 5. Indien je als belastingbetaler hebt  gekozen voor betaling in maandelijkse termijn, zal deze gewoon doorlopen. Indien dit tot liquiditeitsproblemen leidt, wordt je verzocht zelf tijdig contact op te nemen met de afdeling Belastingen van Meerinzicht;
 6. Indien je na 31 augustus 2020 gespreid wilt betalen (uitstel), kun je hier op de normale wijze om verzoeken

Voor de privaatrechtelijke vorderingen gelden onderstaande maatregelen:

 1. Indien mensen of bedrijven moeten betalen aan de gemeente, dan worden deze facturen niet verzonden voor 31 augustus 2020;
 2. Indien mensen en/of bedrijven recht hebben op teruggaven van de gemeente, dan zullen deze zo spoedig mogelijk worden uitbetaald;
 3. Het versturen van betalingsherinneringen wordt stopgezet tot 31 augustus 2020. Je hoeft dus geen uitstel aan te vragen. Als jouw factuur eerder vervalt kun je deze zonder kosten tot 31 augustus 2020 betalen;
 4. Eventuele boeterente wordt tot 31 augustus 2020 niet in rekening gebracht (dit zijn 75 dagen).
 5. Indien je na 31 augustus 2020 gespreid wilt betalen (uitstel), kun je hier op de normale wijze om verzoeken

Indien de omstandigheden daar aanleiding toegeven zal datum van 31 augustus  2020 zonodig  heroverwogen worden.

Indien ondernemers in  liquiditeitsproblemen komen, wordt er verzocht  tijdig contact op te nemen met het team Belastingen van Meerinzicht en zullen er gepaste maatregelingen genomen worden.

Wat kun je als ondernemer zelf doen - maak gebruik van deze voorbeeldbrieven

Compensatieregelingen - Wat je als ondernemer kunt aanvragen

Je kunt als ondernemer een beroep doen op verschillende compensatieregelingen. 

Middels onderstaande link lees je wat de mogelijkheden zijn. 

www.kvk.nl voor alle info over corona maatregelen en compensaties

https://hetgros.nl/ voor aanvraag tegemoetkoming in dagelijks onderhoud.

Sinds vrijdag 27 maart jl. is het mogelijk om een aanvraag te doen voor de € 4.000,00 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ga naar www.rvo.nl/tegemoetkoming-schade-COVID 19 en vul daar het formulier in. Je hebt drie maanden de tijd (tot en met vrijdag 26 juni 2020) om een aanvraag in te dienen. 

Nieuwe Noodverondening - Vanaf 26 maart van kracht

Vanaf donderdag 26 maart 2020 19.00 uur geldt een nieuwe noodverordeningvoor gemeenten in de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid, heeft het kabinet maandagavond 23 maart jl. landelijke maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Bekijk de verordening hier!

Op de website van de gemeente vind je alle informatie over de ingevoerde noodverodening.