Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar
Waar

Harderwijk

Wanneer

t/m 16 november 2019

Fryske Krite organisearret foar leden en net-leden in toanieljûn. It selskip Fleurich fierder spilet it stik: "It deiboek fan Tinus Teckel"

Locatie